تبلیغات
کندوکاو صنعت - کایزن:بهبود مستمر بهره وری
سه شنبه 12 اردیبهشت 1391

کایزن:بهبود مستمر بهره وری

   نوشته شده توسط: یک دانشجو    نوع مطلب :مهندسی صنعت ،

بهره‌وری چالش بزرگ کشورهای درحال توسعه است. یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه چرخه‌های مدیریت بهره‌وری با رویکرد کایزن  در سازمانها و صنایع است. کایزن یک الگوی ساده، کم هزینه و موفق ژاپنی است که کلید موفقیت ژاپنی‌ها بوده است.
كایزن تركیبی دوكلمهای از یك مفهوم ژاپنی است كه تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و  تدریجی است. در واقع فلسفه کایزن بر این اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی ، زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوم بهبود یابد.
ادامه مطلب