تبلیغات
کندوکاو صنعت - 21 درصد ظرفیت واحدهای پتروشیمی خالی است
دوشنبه 25 اردیبهشت 1391

21 درصد ظرفیت واحدهای پتروشیمی خالی است

   نوشته شده توسط: یک دانشجو    

از بزرگترین چالش‌های صنعت پتروشیمی كشور را كمبود خوراك، كیفیت خوراك و قیمت آن است.
 بر اساس گزارش سال 90 بین 20 تا 21 درصد از ظرفیت صنعت پتروشیمی خالی است و یکی از علت‌های اصلی این موضوع، مربوط به خوراك است چه خوراك‌های گازی و چه خوراك‌های مایع.
ادامه مطلب