تبلیغات
کندوکاو صنعت - کیفیت پایین محصولات ایرانی؛ ذهنیتی غالب یا واقعیتی روشن

متاسفانه ذهنیتی در  مردم ایران وجود دارد که بر اساس آن، کالاهای ایرانی را بی کیفیت می دانند. این ذهنیت غالب است و به خطا عمومیت داده شده است. البته این که برخی از کالاهای ایرانی کیفیت پایینی دارند واقعیت است چرا که برخی از محصولات ما به واسطه عدم نظارت و رقابت و عوامل دیگر، کیفیت مناسب را ندارند. اما این دلیل نمی شود که اصل موضوع زیر سوال برود.
ادامه مطلب