تبلیغات
کندوکاو صنعت - بهره‌وری شاه‌كلید رشد اقتصادی ایران
سه شنبه 27 تیر 1391

بهره‌وری شاه‌كلید رشد اقتصادی ایران

   نوشته شده توسط: یک دانشجو    

متأسفانه مقوله بهره‌وری برای مدیران دولتی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخورد‌ار نیست. این درحالی است كه اگرهمین مدیران مالك بنگاهی شوند كه مدیریت آن را در دست دارند، رشد بهره‌وری و كاهش هزینه‌ها از جمله مسائل مهمی است كه در دستوركار این افراد قرار خواهد گرفت، از این رو دنیا به این نتیجه رسیده است كه مزایای خصوصی‌سازی غیر قابل انكار است.
ادامه مطلب